Samorząd szkolny:

Nowe zasady działania samorządu szkolnego

W październiku 2003 roku z opieki nad Samorządem Szkolnym zrezygnowała pani Grażyna Witak. Nowym opiekunem samorządu został pan Krzysztof Szydłowski.Wraz ze zmianą opiekuna nastąpiły zmiany w organizacji samorządu. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2003/2004 działalność samorządu szkolnego skupiona była na przeprowadzeniu reorganizacji struktur samorządowych oraz wypracowaniu takiego systemu organizacyjnego, który zapobiegłby powstawaniu pewnej dezorganizacji po odejściu do szkół średnich uczniów klas trzecich zaangażowanych w prace samorządu.

W związku z powyższym, opracowany został nowy projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który zakłada, iż najważniejszym etapem wyborów samorządowych są wybory przeprowadzane w klasach - na przewodniczącego i jego zastępcę. Wynika to z faktu, że klasowe społeczności uczniowskie znają się najlepiej i powinny dokonywać się tam najtrafniejsze wybory osób zaangażowanych do pracy na rzecz klasy i szkoły. Następnie, wybrani - przewodniczący i jego zastępca, wchodzą w skład naszego "małego parlamentu", czyli Rady Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum, która wybiera prezydium w składzie marszałka Rady SU i jego zastępców.

Skład Prezydium Rady SU

Maja Łaniewska z klasy 3g (Marszałek), odpowiada za całokształt pracy SU

zastępcy:

Marek Husak z I B - odpowiada za przepływ informacji / sekcja jest jeszcze w trakcie tworzenia ponieważ poszukujemy członków chcących redagować gazetkę szkolną oraz prezenterów na uroczystości szkolne i apele, członkowie tej sekcji to:

Magdalena Platek z III D
Joanna Demiańczuk z klasy III D

Monika Stanisławska z klasy II A,
Paweł Paczkowski z klasy II E,
Damian Łapszyński z klasy I A
- uczniowie ci odpowiadać będą za organizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych inicjowanych przez SU, jak i będą udzielać pomocy w organizacji tego typu imprez nauczycielom, członkami tej sekcji są też:

Paweł Drozdowski z klasy II E - inicjator klubu warcabowego i szachowego,
Leszek Szreder z klasy III B - inicjator klubu miłośników kultury japońskiej

Kamil Bandurka z klasy Id - odpowiada za sprzęt nagłaśniający oraz przeprowadzanie dyskotek szkolnych, członkami sekcji są też:

Rafał Morawski Mariusz Dyrcz z klasy III A Marcin Pawlik z klasy I B

Pozostałe działania podjęte przez samorząd szkolny w pierwszym semestrze:

- otrzęsiny klas pierwszych
- 3 dyskoteki szkolne
- opracowaliśmy dla uczniów regulamin uczestnictwa w dyskotekach szkolnych
- aktywnie włączyliśmy się w szkolenia organizowane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rodziców dla samorządów szkolnych, gdzie nasze zaangażowanie zostało dostrzeżone i uzyskaliśmy zaszczyt przeprowadzenia w marcu br. I Konferencji Samorządów Uczniowskich Szczecina oraz zaproszenie do udziału w "Zamkowych spotkaniach z psychologią i sztuką" prowadzonych przez dr. Michała Kaweckiego / M. Husak prezentował tam nasze opracowanie dotyczące problematyki pt. "Ludzie nadpobudliwi, nadwrażliwi i twórczy" /
- zgłosiliśmy swój udział w konkursie organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecina na najaktywniejszy samorząd szkolny
- za pieniądze uzyskane z dyskotek oraz od Rady Rodziców zakupiliśmy: wieżę do odtwarzania płyt kompaktowych, 2 mikrofony, kolorofon, 2 reflektorki do oświetlenia sceny w auli oraz dodatkowe akcesoria, mogliśmy naprawić kolumnę głośnikową
- opracowaliśmy zasady związane ze zwyczjem szkolnym dot. "szczęśliwego numerka"
- w porozumieniu z p. Teresą Ostrowską zgłosiliśmy koło teatralne do udziału w przeglądzie szkolnych kabaretów i teatrzyków satyrycznych szkół szczecińskich
- p. Grażyna Witak udzieliła nam pomocy w otrzymaniu z teatru „ Pleciuga „ profesjonalnego reflektora teatralnego do oświetlenia sceny w auli
- p. Aniela Brzezicka pomogła wspólnie ze swoją klasą przeprowadzić akcję "Grosz dla Dzieciaka"
- p. Katarzyna Zajączkowska pomogła nam nawiązać kontakt z archiwum szczecińskim w celu uzyskania materiałów historycznych Pomorza Szczecińskiego, które po odpowiednim przygotowaniu przekażemy p. Grażynie Witak w celu wykorzystania przy organizowaniu uroczystości związanych z nadaniem imienia szkole
- podjęliśmy też próbę większego "związania" ze szkołą naszych absolwentów, którzy są podstawowym nośnikiem informacji o działalności szkoły – na razie poprzez zapraszanie do prowadzenia i udziału dyskotekach

W przyszłym semestrze zamierzamy zająć się:

  1. kształtowaniem wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i oświatowym, jako szkoły przyjaznej dla ucznia oraz aktywnej kulturalnie
  2. zwiększeniu zaangażowania uczniów w proces samorealizacji poprzez działalność samorządową
  3. unowocześnienie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego
Przestawiciele SU na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta 4.11.03:
Na spotkaniu SU 17.02.3004:
Może pączka?
na górę strony