Po lekcjach:

Konsultacje:            

Każdy nauczyciel naszego gimnazjum prowadzi dla uczniów ich rodziców konsultacje przedmiotowe. W ich ramach można nadrobić zaległości spowodowane chorobą, powtórzyć materiał przed klasówką lub poprosić o dodatkowe wyjaśnienie tamatu. Terminy konsultacji wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim.

Klub Imprez na Orientację

Jeśli lubisz chodzić po lesie, spróbuj wybrać się z nami na InO, czyli Imprezę na Orientację. Są to zawody, podczas których, posługując się mapą i kompasem należy odszukać w lesie biało - czerwone lampiony. Start odbywa się w grupach 1-3 osobowych.
W naszej szkole jest grupa zawodników, systematycznie starująca w InO i z imrezy na imprezę jest nas coraz więcej. Jeśli chcesz do nas dołączyć - zainteresuj się biało czerwonymi chorągiewkami z ogłoszeniem, lub zapytaj o najbliższą imprezę w pracowni komputerowej.
Najlepsze drużyny otrzymują dyplomy, czasem nagrody, a jak się uda - plusy lub piątki z geografii. Można również zdobywać punkty do odznak turystycznych InO i OTP. Sukcesami w zawodach zawsze warto będzie się pochwalić przy składaniu dokumentów do szkoły średniej. ZDJĘCIA! Klub prowadzi pani Grażyna Szyndel

Liga Morska

Nie tylko dla wilków morskich! Przyłącz się do nas jeśli chcesz popływać czasem na żaglach, bawią Cię wyprawy na i nad wodę, lubisz śpiewać szanty i marzyć o wielkiej morskiej przygodzie... Na spotkania Ligi Morskiej zaprasza pani Marta Trawicka.

Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze

Raz w miesiącu rajdy organizuje pani Alicja Prokurat.

Klub Turystyki Aktywnej RONDO

Znany jest przede wszystkim z organizowanych w czasie ferii zimowych Warsztatów Matematycznych w Zakopanem oraz letnich obozów wędrownych. Ale również w ciągu roku szkolnego możesz wybrać się z klubem na rajd lub wycieczkę. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej klubu KTA RONDO lub u pani Marty Trawickiej.

Uczniowski Klub Sportowy

Koła przedmiotowe            

Przygotowanie do konkursów polonistycznych / egzaminów
Przygotowanie do konkursów historycznych
Przygotowanie do konkursów matematycznych
Koło teatralne
Koło taneczne
Koło informatyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koła językowe
Zajęcia wokalne
Koło cheminczne
Koło fizyczne
Klub Europejski
Koło plastyczne


W Klubie:
Klub InO:
UKS:
SKKT:
Koło plastyczne:
Koło teatralne:
Katolickie koło teatralne:
na górę strony