Dokumenty wewnątrzszkolne:

plan wychowawczy szkoły zawiera m.in. harmonogram zadań zaplanowanych na cały rok szkolny

ZAMIERZENIA GIMNAZJUM WYNIKAJĄCE ZE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWANIA:
 • stworzenie uczniom jeszcze lepszych warunków do ujawniania oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 • dalsze wspieranie rozwoju osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy daje możliwość samorealizacji,
 • ugruntowanie współpracy ze środowiskiem jako podmiotem współtworzącym warunki realizacji procesu wychowawczego,
 • doskonalenie partnerskich relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń-uczeń,
 • szersza aktywizacja Samorządu Uczniowskiego,
 • dalsze wpajanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
 • uświadamianie życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na etapie gimnazjum,
 • uczenie realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość,
 • dalsze rozwijanie wrażliwości na dobro - ukazywanie atrakcyjności dobra, jego promocja i reklama,
 • podniesienie prestiżu i poziomu nauczycieli,
 • dalsze wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • kontynuacja kształtowania postaw i zachowań społecznych, takich jak: solidarność, odpowiedzialność, poczucie więzi ze swoją wspólnotą, umiejętność współpracy i szukania porozumienia, znajomość wartości demokracji i jej zasad, umiejętność "używania" demokratycznych procedur,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyka zaburzeń,
 • wyraźniejsze wspieranie samowychowania, samokształcenia i kierowania własnym rozwojem,
 • umożliwienie pełniejszego kształtowania i oceny własnej wartości.

wewnątrzszkolny system oceniania zawiera zasady, jakimi kieruje się szkoła oceniając zachowanie i postepy w nauce


Wizerunek gimnazjalisty Gimnazjum nr 4
(aneks do regulaminu uczniowskiego)

1. Gimnazjalista prezentuję postawę nie budzącą zastrzeżeń

 • jest kulturalny;
 • jest miły;
 • nie uczestniczy w bójkach ani ich nie wywołuje;
 • nie jest wulgarny;
 • jest niezawodny;
 • nie wagaruje;
 • szanuje cudzą własność;
 • szanuje swoich nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • jest prawdomówny;
 • nie zagraża zdrowiu ani życiu własnemu ani osób go otaczających.

2. Wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych

 • jest aktywny w życiu szkoły i poza nią;
 • chętny do nauki;
 • punktualny;
 • zdyscyplinowany;
 • dający z siebie wszystko na co go stać;
 • ambitny;
 • odpowiedzialny;
 • pracowity;
 • koleżenski i uczynny.

3. Wygląd zewnętrzny gimnazjalisty

 • ubiór, makijaż i fryzura dostosowane do wieku
 • schludny i czysty wygląd
  • - makijaż podkreślony w sposób naturalny/ dopuszczalne jest pomalowanie rzęs tuszem, ust błyszczykiem oraz podkreślenie brwi kredką - brak cieni na powiekach/;
  • paznokcie w naturalnym kolorze/ pomalowane bezbarwnym lakierem lub białym perlowym/;
  • dozwolone niewielkie kolczyki, tylko w uszach; u chłopców kolczyki w uszach zabronione;
  • buty na niewysokim obcasie, do około 5 cm/zabronione szpilki oraz buty na platformach powyżej 5 cm/;
  • włosy w naturalnym kolorze, dozwolone ufarbowanie włosów na kolor naturalny/ pasemka także w kolorze naturalnym/;
  • brak ozdób stanowiących zagrożenie zdrowia/np. duże kolczyki/;
  • brak niebezpiecznych przedmiotów/np. noży, zapalniczek itp./;
  • bluzki oraz koszule bez dużych dekoltów zasłaniające pępek.
na górę strony